DČOV jako téma semináře v Těškovicích | ABPLAST

Doprava čistírny ZDARMA - Využijte mimořádnou jarní akci a objednejte si svojí domovní čistírnu. My Vám ji dopravíme kamkoli v ČR ZDARMA.  

DČOV jako téma semináře v Těškovicích

Novinky 04.08.2023 ABPLAST

Abychom systém DČOV představili detailněji, vydali jsme se do obce Těškovice v Moravskoslezském kraji a uspořádali informační seminář.

DČOV jako téma semináře v Těškovicích

Jak pomocí ČOV zajistit spolehlivé přečištění odpadní vody, pomoct s jejím návratem do přírodního koloběhu, ušetřit a navíc být téměř bez starostí? Odpovědí je soustava domovních čistíren pro obce, které následně zajišťují jejich provoz. Zařazení do soustavy DČOV je celkově mnohem snazší, jednodušší a nesrovnatelně levnější, než když si pořídí ČOV na své náklady jednotlivec. Čistírna na zahradě uživatelům nepřináší komplikace, nezapáchá a její provoz není hlučný. Velkou výhodou je i opětovné využití přečištění vody například k zavlažování zahrady.

Celý seminář byl zaměřen na vzdělávání starostů, kteří chtějí pro svou obec řešit odkanalizování pomocí soustavy DČOV. Tato možnost vychází ekonomicky lépe než klasické gravitační nebo tlakové centrální kanalizace.

Jaký byl cíl semináře a kdo se jej zúčastnil?

Na seminář dorazilo okolo 20 ti starostů a zastupitelů malých obcí Moravskoslezského kraje a dvou obcí z jiného regionu. Tyto obce nemohou z ekonomických nebo technických důvodů postavit centrální čistírnu odpadních vod a vysoké náklady by způsobily zadlužení na mnoho dalších generací. 

Hlavní myšlenkou bylo detailní představení možnosti/alternativy odkanalizování obcí pomocí soustavy malých domovních čistíren odpadních vod s centrálním monitoringem za přispění státního fondu životního prostředí (dále jen SFŽP).

Co se na semináři řešilo a odehrávalo?

Seminář byl zaměřený na reálné zkušenosti s několikaletým provozem, servisem a celkovými náklady na čistírnu odpadních vod. Za obec Těškovice, která má v současné době 156 realizovaných čistíren, promluvil pan starosta Ing. Martin Sedlák. Představil pohled očima obce na samotnou přípravu pro dotaci, realizaci a následný provoz.

Součástí semináře byla i online prezentace manažerky SFŽP, která představila aktuální výzvu a nastínila další budoucnost podpory tohoto programu životního prostředí.

Nechyběla ani fyzická prohlídka dvou ČOV s názornou ukázkou funkčnosti reálného stavu po několika letech fungování.

Mezi prezentující se zařadili i dva projektanti a pan Jan Jiskra, starosta obce Starkoč, kteří zúčastněné seznámili s výzvou SFŽP, návodem správného podání žádosti a postupem úspěšné projektové dokumentace.

V průběhu padla spousta dotazů, na které se snažili co nejlépe odpovědět přítomní prezentující i zástupci naší firmy ABPLAST Group s.r.o.

Detailní harmonogram semináře

1. Krátké slovo starosty obce Těškovice

2. Projektant Jiří Zedníček a jeho prezentace o smyslu pořízení ČOV místo žumpy nebo septiku

3. Prezentace SFŽP s informacemi, tipy a radami manažerky fondu o současné dotační výzvě a všem, co je dle SFŽP potřeba

4. Prezentace projektanta Milana Ježka o praktické stránce projektů, řešení umístění s občany a následné konkrétním zaměření

5. Prezentace Jana Jiskry – starosty obce Starkoč – o čtyřleté zkušenosti s provozem soustavy 60ti domovních čistíren

6.Reálná ukázka samotné technologie dvou ČOV

7. Prezentace Václava Lenocha ze společnosti ABPLAST Group s.r.o. o vzdáleném monitoringu v reálném čase na dvou obcích

8. Obecnější prezentace Jakuba Drymla – vedoucího obchodní skupiny DČOV firmy ABPLAST Group s.r.o.

Zaujala vás možnost uspořádání semináře ve vašem regionu?

Na seminář se může přihlásit starosta obce nebo její zastupitelé, projektanti a úředníci z vodoprávního úřadu. Rozeslání pozvánek na seminář je pak čistě ve vaší a naší režii. Cílem semináře je vás seznámit s ekonomicky a ekologicky výhodnější variantou odkanalizování obcí.

Naší misí je vás úspěšně provést kompletní realizací DČOV od začátku do konce společně s odborníky v oboru. Hned po semináři všechny přítomné kontaktujeme skrz zpětnou vazbu a případně rovnou rozjedeme spolupráci. Rádi vás také navedeme správným směrem za úspěšnou realizací projektu. Individuální schůzky zdarma jsou pak pro nás samozřejmost.

Systémové řešení odkanalizování pomocí domovních čistíren představuje pro obce vhodnou variantu, jak dlouhodobě vyřešit problémy s odpadní vodou. Naše firma ABPLAST Group s.r.o. vám nabízí řešení kompletní realizace včetně projektu, dotačního managementu, monitoringu a pravidelného servisu.

V případě zájmu o uspořádání semináře ve vašem regionu nás neváhejte kontaktovat.

© 2008 - 2024 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes