Vyberte si tu správnou čistírnu vody dle počtu obyvatel v objektu:

 • Rodinný dům (do 5 obyvatel) - ČOV AT6
 • Rodinný dům (do 7 obyvatel) - ČOV AT8
 • Rodinný dům (do 10 obyvatel) - ČOV AT10
 • Dům či jiný větší objekt (do 12 obyvatel) - ČOV AT12
 • Dům či jiný větší objekt (do 15 obyvatel) - ČOV AT15
 • Dům či jiný větší objekt (do 20 obyvatel) - ČOV AT20

 

Stát se velkoobchodním partnerem

 

Biologické čistírny odpadních vod AT

Biologické čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) typu AT jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 250 ekvivalentních obyvatel. Jedná se o malé, mechanicko-biologické čistírny, které biologicky odstraňují organické znečištění z odpadních vod a forem dusíku a vytvářejí podmínky pro biologické odstraňování fosforu.

Čistírny jsou dodávané jako svařené celoplastové (PP) nádrže se zabudovanou technologickou vestavbou. Vyznačují se vysokou účinností, stálostí, odolností vůči nepříznivému prostředí a dlouhou životností a využívají nejmodernější technologie.

ČOV AT slouží k čistění odpadních vod především tam, kde není možné, anebo výhodné připojit zdroj odpadních vod na kanalizační systém.

Koupit ČOV AT6 v e-shopu

Tabulka rozměrů domácí čistírny odpadních vod

Typ Počet osob Užitečný
objem
[m³]
Rozměry reaktoru (mm) Přítok / Odtok (mm)
Průměr Výška V přítok V odtok DN potrubí
AT 6 2-5 1,7 1400 1800 1300 1150 125
AT 8 6-7 2,2 1400 2200 1700 1500 125
AT 10 8-9 3,1 1750 2200 1500 1250 125
AT 12 9-10 3,7 1750 2400 1700 1500 125
AT 15 11-15 5,1 2050 2200 1700 1500 150
AT 20 16-20 6,7 2050 2700 2200 2000 150

 

Celoplastový, odolný plášť

Čistírny jsou dodávané jako svařené celoplastové (PP) nádrže se zabudovanou technologickou vestavbou. Vyznačují se vysokou účinností, stálostí, odolností vůči nepříznivému prostředí a dlouhou životností a využívají nejmodernější technologie.

ČOV AT slouží k čistění odpadních vod především tam, kde není možné, anebo výhodné připojit zdroj odpadních vod na kanalizační systém.

Vhodnými objekty jsou:

 • rodinné domy,
 • ubytovací zařízení,
 • školy, restaurace,
 • apod.

Účinnost čištění a kvalita vody

Účinnost čistění je mezi 95 - 98%. Pro zvýšení výkonu a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontované zařízení, které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod., čímž dochází k udržení kalu v nádobě, dokud voda nedosáhne požadované hodnoty vyčištění (tj. např. napuštěná plná vana). Kvalitu vyčištěné vody nám potvrzuje také fakt, že ji lze vsakovat do podloží, vypouštět do vodoteče, kanalizace, nebo použít k zalévání okrasných dřevin a trávníků.

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Nezávazný poptávkový formulář

Směrnice a normy

ČOV AT splňují evropské směrnice 89/106/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, které jsou nejpřísnějšími normami o hodnotách vypouštěné vody do okolního prostředí.

Certifikace

Ve smyslu požadavku evropské normy EN 12566-3 byly tyto domovní čistírny podrobeny dlouhodobému testu účinnosti čištění, komplexním zkouškám statické odolnosti, vodotěsnosti, trvanlivosti, kontrole rozměrů a přístupnosti. Po ukončení prokazování shody, vykonání počátečních zkoušek typu a zavedení vnitropodnikové kontroly výrobny výrobce vydal vyhlášení shody, které je plně v souladu s legislativou EU. Ukončení uvedeného procesu opravňuje výrobce označovat svoje výrobky ČOV AT do 50 EO značkou shody CE.

Je to pro nás potvrzení, že naše čistírny patří ke špičkám na celoevropském trhu.

Co vyplývá z označení CE?

 • garance kvality vyčištěné vody dle evropských norem
 • nízkou spotřebu energie (1KWH/den)
 • pevné konstrukční vlastnosti skeletu ČOV (není nutné obetonovat)

Proces čištění

Čistící proces se skládá z několika technologických postupů:

 1. Odpadová voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu. V této části dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkladu biologického tuhého znečištění. Neprovzdušňovaný aktivační prostor je rozdělený několika vnitřními dělícími stěnami tvořícími vertikálně přetékavý labyrint, v kterém je zřízená vnitřní cirkulace.
 2. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru s nízkozatěžovanou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodávají membránové kompresory nebo dmychadla s bočním kanálkem (vysokotlakové ventilátory), které jsou umístěné mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemně bublinkující aerační elementy. Tlakový vzduch dodávaný membránovými kompresory je možné i regulovat pomocí řídící jednotky (mikroprocesorem) díky které, může čistírna pracovat v různých režimech podle zatížení.
 3. Dalším stupněm čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do vodního toku, do vsaku nebo se recykluje a usazený kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna usazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru. V usazovacím prostoru se nachází omezovač přítoku, který umožňuje využít vestavěný retenční prostor v čistírně v případě nárazově přitékající odpadní vody a zabraňuje přetížení čistírny.

Údržba a obsluha ČOV AT6 až AT75

ČOV AT nevyžaduje trvalou obsluhu. ČOV po uvedení do chodu pracuje automaticky. Ve stanovených intervalech je nutné vykonávat činnosti, nutné pro kontrolu a údržbu chodu ČOV a technologických parametrů čistícího procesu a zaznamenávat je do provozního deníku. Provozní deník je součástí provozního řádu.

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Nezávazný poptávkový formulář

Užitečné informace

Máte zájem o další informace týkající se domovních čistíren nebo si chcete čistírnu objednat? Napište nám. Budeme Vás kontaktovat.

*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zasílání newsletteru.