Domovní čistírny odpadních vod pro obce

Nemůžete si dovolit ve vaší obci postavit kanalizaci a čistírnu odpadních vod? Máme pro vás řešení. Naše soustava domovních čistíren je cenově výhodné a hlavně rychlé řešení.

Domovní čistírny odpadních vod pro obce - výzva č. 7/2021

Výzva č. 7/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životní prostředí na téma:„Domovní čistírny odpadních vod“

Cílem Výzvy č. 7/2021 (dále jen "Výzva") je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO (ekvivalentních osob), a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.


Řada obcí stojí před problémem, jak vyřešit čištění odpadních vod v obci

Splašková gravitační kanalizace je často ekonomickým či technickým problémem. Toto riziko platí i pro splaškovou tlakovou kanalizaci. V takovém případě je jediným možným řešením decentrální způsob čištění jednotlivými domovními čistírnami.

Starostové často odolávají tlaku ze strany státu a občanů své obce aktivně tento problém řešit, neboť se jedná o na první pohled složitou záležitost. My ji však umíme velice rychle a efektivně vyřešit – viz dále.


Výhody naší technologie:

 1. Splňujeme kat. 3 výrobku označovaného CE (splňujeme i kat. PZV) – nevyžaduje přídavné zařízení pro srážení fosforu.
 2. Naše technologie má oddělenou kalovou zónu (prostor pro akumulaci kalu) – je součástí čistírny (bez nutnosti žádného dalšího stupně čištění).
 3. Jedna čistírna – jednoduchá stavba.

 Co je decentralizované čištění odpadních vod?

Decentralizované řešení představuje čištění odpadních vod z řešené aglomerace na více malých ČOV, či částečné pokrytí území akumulací odpadních vod v domovních žumpách s pravidelným vývozem. Jednoduše řečeno – každý dům (aglomerace) má vlastní čistírnu odpadních vod, která je napojená na centrální monitorovací jednotku.


Výhodné decentrální čištění odpadních vod

Zcela zásadní výhodou decentrálního čištění odpadních vod je snížení investičních nákladů často až o 50 % proti klasickým centrálním systémům. Pro řadu obcí může tato dotace vyřešit problém, který se zdál v mnoha případech velice složitě řešitelným.

Tyto čistírny dle výzvy Ministerstva životního prostředí musí obsahovat vzdálený monitoring, který bude v reálném čase hlásit a evidovat např. případné poruchy či neoprávněnou manipulaci.


Základní pojmy:ABPLAST s.r.o. – vyřešíme vše za vás

V současné době je naše firma ABPLAST s.r.o. zapojena do řady realizací, projektů a výběrových řízení obcí, které o tuto dotaci zažádaly.

“Vážení starostové, zastupitelé, občané, neváhejte se obrátit na zástupce naší firmy, rádi Vám doplníme podstatné informace. Disponujeme možností zajistit Vaší obci technicko-ekonomickou studii, projektovou dokumentaci i samotnou realizaci. Rádi vás přivítáme na některé z připravovaných konferencí.“

Zdeněk Jílek, jednatel společnosti ABPLAST s.r.o.

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Potřebujete poradit?

Ing. Tomáš Truksa

Čistírna odpadních vod ČOV Aquatec AT6 Plus

Ideálním řešením pro decentralizované čištění odpadních vod je čistírna ČOV Aquatec AT6 Plus, která obsahuje jeden reaktor, bez potřeby zařízení na srážení fosforu a následného dočištění, což zjednodušuje práci s ČOV a zaručuje dostatečnou kvalitu čištění. Čistírna Aquatec AT6 Plus je také vybavena telemetrickým modulem, který lez napojit na centrální monitorovací systém (technologie VFL). Plus pod tohle tabulku garantované hodnoty (v letáku s obrázkem). Plus certifikát.


Základní informace o technologii

 • ČOV AT 6 PLUS zcela vyhovuje podmínkám výzvy Ministerstva životního prostředí č. 7/2021.
 • výraznou technicky – uživatelskou předností ČOV AT 6 PLUS je fakt, že přečištěná voda splňuje parametry na výstupy z ČOV bez nutnosti srážení fosforu.(Certifikát – prohlášení o vlastnostech naleznete na konci této stránky mezi přílohami). Není zde tedy nutná instalace zařízení srážedla
 • odpadává investiční náklad a starost o toto zařízení
 • další výhodou je patentovaná denitrifikační, tedy kalová zóna. Díky této předřazené neprovzdušňované zóně před aktivací, není např. nutné před reaktor ČOV instalovat další přídavnou nádrž. ČOV má také instalovanou akumulační zónu pro možný odběr vzorků přímo z ČOV
 • pro splnění podmínek výzvy je ČOV vybavena monitorovacím systémem. Řídící jednotka obsahuje GSM modem s možností zasílání informací: např. o proudění vzduchu v dmychadle, či odejmutí víka ČOV
 • cena celého řešení je skutečně dostupná. Koresponduje s dotační podporou


Účinnost čištění a kvalita vody typové řady ČOV AT PLUS

Biologické čistírny odpadních vod typu (ČOV) Aquatec AT PLUS jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 50 ekvivalentních obyvatel (EV).

Jedná se o malé čistírny, které biologicky odstraňují organické znečištění z odpadních vod s formami dusíku; tím se vytvářejí podmínky pro biologické odstraňování fosforu.


Typová řada ČOV AT PLUS v základním provedení splňuje špičkové parametry

Zejména ukazatele přeměny dusíku a odstranění fosforu v platném certifikátu vykazují hodnoty až 93,3 %. Toto je parametr, který je v rámci České republiky na špičce v porovnání s dalšími dostupnými produkty. Účinnost čištění je až 98 %.

Kvalitu vyčištěné vody nám potvrzuje také fakt, že ji lze vsakovat do podloží, vypouštět do vodoteče, kanalizace nebo použít k zalévání okrasných dřevin a trávníků. Přečištěná voda vykazuje takové kvality, že již není nutné další zařízení na srážení fosforu a dusíku.

ParametrPrůměrně dosahovaná účinnostGarantované parametry
BSK598,20 %30 mg/l
ChSK94,40 %130 mg/l
NL97,20 %30 mg/l
NH4-N99,50 %20 mg/l
N93,20 %20 mg/l
P93,30 %8 mg/l


Jakým způsobem probíhá pořízení technologie decentrálního čištění odpadních vod?

Pořízení technologie decentrálního čištění odpadních vod je rozhodně běh na delší trať, kterou jsme však proběhli už několikrát, takže víme, co je potřeba a umíme našim zákazníkům poradit a spoustu věcí ulehčit.

Takto vypadá zjednodušený postup:

 1. studie – výběr technologie
 2. zpracování podkladů pro žádost o dotace
 3. projektová dokumentace
 4. inženýring
 5. výběrové řízení
 6. realizace

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Potřebujete poradit?

Ing. Tomáš Truksa

ENCELADUS – telemetrie pro decentrální ČOVVýhoda telemetrie - servis

Systémy decentralizovaného čištění se rozvíjejí a jsou moderním trendem řešení čištění odpadních vod. Jejich specifikem oproti centralizovanému čištění jsou zpravidla nízké investiční a provozní náklady, většinou se u nich vyskytují častěji provozní problémy a poruchy vyžadující další péči. V ten moment zafunguje centralizovaný telemetrický systém řízení, který umožňuje automatizaci kontroly, odstraní problémové body a odhalí včas poruchy a nestandardní stavy na monitorovaných čistírnách.


Informace o dotaci

Výzva č. 7/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životní prostředí na téma: „Domovní čistírny odpadních vod“

Cílem Výzvy č. 7/2021 (dále jen "Výzva") je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.


Oprávnění příjemci podpory jsou:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcío
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
 • spolky


Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

 • 1 – 15 EO činí 150 000 Kč
 • 16 - 50 EO činí 300 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Celková alokace činí 300 mil. Kč.


Máte zájem o další informace nebo nezávaznou schůzku?

V tom případě kontaktujte našeho specialistu Jakuba Drymla, který Vám dodá další informace nebo s Vámi rád vše probere při osobním setkání.

Tel.: 605 335 522‬
E-mail: jdryml@abplast.cz

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Potřebujete poradit?

Ing. Tomáš Truksa

Máte dotaz? Zeptejte se nás.

Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


© 2008 - 2023 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes