Co je to jímka?

Jde o plastovou nádrž, která je vodotěsná a  používá se k zadržování splašků z domu. Odpadní jímka je bezodtoková, proto je nutné ji pravidelně vyvážet do nejbližší čistírny odpadních vod. Její majitel má přímou zodpovědnost za to, aby do okolí neunikaly žádné splašky.

 

Komu je určena?

Odpadní jímky používají domácnosti, které nemají jinou možnost, jak nakládát se splašky. Používají je majitelé nemovitostí, kteří namají centrální svod odpadů do kanalizace. A také ty, které mají potíže se získáním povolení, které jim umožní vypouštění do podzemních vod. Jednoznačnou podmínkou pro provozovatele odpadní jímky je dostupnost pro fekálního vozu. Před pořízením odpadní jímky je nezbytné zajistit stavební povolení. Vydává ho příslušný stavební úřad. Ohlášení stavebnímu úřadu je dostačující tehdy, pokud je podzemní stavba do 300 m² zastavěné plochy a hloubky, zároveň nepřesahuje 3 m.

Výhody versus nevýhody

Jaké jsou výhody?

  • nízká pořizovací cena
  • není nutné provádět rozbory odpadních vod
  • plastový materiál, který nabízíme vydrží dlouhá léta, je vyroben z certifikovaného materiálu
    a poskytujeme mnohaletou záruku

 

Jaké jsou nevýhody?

  • náklady na provoz jsou vysoké

 - za každé vyvezení zaplatíte přibližně 1 000 Kč (cena záleží na dostupnosti nejbližší čistírny odpadních vod a také na objemu žumpy)

  • Vyvážení budete provádět několikrát do roka.

- větší odpadní jímku zákonitě nemusí majitel tak často vyvážet
- je třeba hned v začátku udělat správné rozhodnutí o optimální velikosti odpadní jímky

Proč je lepší plast než beton?

Plast, který používáme k výrobě odpadních jímek, má tu výhodu, že je lehčí než beton a že s ním lze snadněji manipulovatBetonová jímka je mnohem těžší a na její usazení je potřeba těžká technika. Plastová jímka na odpadní vodu je rovněž vhodná tam, kam se stavební stroje nedostanou. Navíc, naše plastové odpadní jímky vyrábímekvalitního materiálu. Oproti betonu mají prokazatelně nižší pořizovací náklady. Některé typy jsou vhodné k obetonování. Pro místa s výskytem spodních vod můžete použít odpadní jímky v dvouplášťovém provedení. Na otázku co je lepší, není snadné odpovědět. Každý nákup odpadní jímky je potřeba dobře zvážit kvůli podloží, spodním vodám a terénu.

Máte zájem? Potřebujete poradit s výběrem?

*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zasílání newsletteru.