• Název projektu: Úspora energie ve společnosti ABPLAST s.r.o.
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022991
  • Popis projektu: 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem řešeného projektu je výměna stávající technologie, jež má relativně značnou spotřebu paliva. Z tohoto důvodu je třeba tuto technologii nahradit novou, díky čemuž dojde k zefektivnění provozu s nižší ekologickou stopou a výrazné úspoře energie. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Potřebujete poradit? Infolinka

+420 +420 464 644 014 (Po - Pá: 8 - 16 hod.)

info@abplast.cz


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zasílání newsletteru.