Doprava čistírny ZDARMA - Využijte mimořádnou jarní akci a objednejte si svojí domovní čistírnu. My Vám ji dopravíme kamkoli v ČR ZDARMA.  

Ochrana osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas společnosti ABPLAST s.r.o., se sídlem č.p. 421, 569 56 Čistá, IČ: 27531813, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679 zpracovávala tyto mé osobní údaje: 

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail 
 • telefonní číslo
 • adresu

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, adresu je nutné zpracovat za účelem vyřízení servisního požadavku. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 5 let. Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data nejsou uložena mimo Evropskou Unii.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.  Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti, nebo emailu info@abplast.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá, i které v současné době nevyužívá.

5. Prosíme vezměte  na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Správce zpracovává ty které osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu (například po dobu plnění poptávky) a dále i po jeho skončení:
 • po dobu, která vyplývá z právních předpisů, které se na daný vztah vztahují;
 • po celou dobu, po kterou trvá nebo může trvat neuspokojený nárok Správce, který lze po subjektu údajů uplatnit před orgánem veřejné moci.
Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
Osobní údaje budou zpřístupněny jen Správci včetně příslušných zaměstnanců Správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny jiným než zde uvedeným subjektům pouze v případech, kdy je zpřístupnění osobních údajů je výslovně stanoveno právními předpisy.

Správce nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci, může však využívat zpracovatele, kteří budou předávat osobní údaje dalším zpracovatelům. Těmito zpracovateli jsou:

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČO: 027 62 943
Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Informace o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů v rámci platné legislativy.

Máte dotaz? Zeptejte se nás.

Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


© 2008 - 2024 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes