Odkanalizování obcí za pomocí decentralizovaného čištění odpadních vod je na pořadu dne | ABPLAST

Výdej a expedice zboží bude přerušen od 18.12.2023 do 5.1.2024.

Odkanalizování obcí za pomocí decentralizovaného čištění odpadních vod je na pořadu dne

Novinky 07.04.2021 ABPLAST

S novým zněním o poznání ostřejšího vodního zákona budou úřady a jejich pracovníci povinni kontrolovat, jak majitelé domů, kteří mají vlastní jímky, zacházejí s odpadní vodou. Pokud se chcete vyhnout případným postihům, přečtěte si náš článek.

Odkanalizování obcí za pomocí decentralizovaného čištění odpadních vod je na pořadu dne

V České republice lidé dlouho nemuseli řešit zásadní problém Nerudovské otázky: „Kam s ním“ nebo přesněji řečeno s ohledem na odpadní vodu „Kam s ní.“ Legislativa v České republice byla spíše shovívavá a benevolentníNyní nastává změna.

S novým zněním o poznání ostřejšího vodního zákona budou úřady a jejich pracovníci povinni kontrolovat, jak majitelé domů, kteří mají vlastní jímkyzacházejí s odpadní vodou. Dříve se nikdo příliš nestaral, kde obsah jímek a žump končí, respektive nikdo nekontroloval, jestli je lidé vyvážejí na předurčená místa (do centrálních ČOV) nebo jestli mají potvrzení o pravidelné a legální likvidaci. Bohužel, většina lidí používá nevyhovující septiky a mnoho domácností jímky vůbec nevyváží.

Situace se mění

Decentralizované čištění odpadních vod je ekologické a ekonomické. Přečištěnou vodu může majitel domovní ČOV dále používat na zalévání zahrady. V suchých létech s nedostatkem vody je to opravdu účinné řešení. „I po roce zkušebního provozu jsem ráda, že tady „decentrál“ máme. Svého rozhodnutí jsem ani jednou nelitovala,“ přiblížila starostka obce Třebonín Marie Francová.

Často skloňované téma

Odkanalizování se týká přibližně 1 až 1,5 milionu českých domácností. Přibližně tolik lidí bude muset s novelizací vodního zákona hledat nové řešení při zacházení s odpadní vodou. Každé obci pomůže informovaný starosta a otevřené zastupitelstvo. S decentralizací jdou do obce dotační peníze a systémové řešení na mnoho let dopředu.

Co budou lidé v budoucnu řešit?

Majitelé domů, které čeká řešení problému o nakládání s odpadní vodou, se budou muset rozhodnout, jestli projekt čističky odpadních vod začnou realizovat sami nebo se připojí k systémovému řešení decentralizace. Aby mohlo dojít k systémovému řešení, je potřeba mít v obci akčního starostu a informované zastupitelstvo. Aktuálně probíhá dotační výzva na systémové řešení decentralizovaným odkanalizováním odpadních vod.

Pořízení „decentrálu“ vychází nejlépe

Při systémovém řešení odpadá jednotlivcům, kteří se připojili do projektu sáhodlouhá mašinérie spojená s návštěvou mnoha institucí, úřadů a úředníků. Individuální řešení obnáší finanční a časovou náročnost, spolu s pevnými nervy. Úplným protikladem je systémové řešení. Obec se postará o projekt, dotace, realizaci i servis. Náklady jsou násobně nižší. Například pořízení klasické kanalizace stojí  přibližně o 70 % více než decentralizované čištění odpadních vod. Navíc ne každá obec si může tento způsob nakládání s vodou kvůli obecnímu rozpočtu dovolit. Nevýhodou tohoto systému je, že voda nezůstává v krajině. Vůbec nejdražším způsobem je vyvážení do centrálních čističek odpadních vod. Servis zajistí vybraná firma. Po spuštění systému čistíren je nutné zajišťovat servis a občas umožnit vstup na pozemek. Provoz pro obec zajišťuje proškolený technik s naší podporou. Společnost ABPLAST nabízí pravidelný servis v domluvených intervalech. Lze ho postoupit i firmě, která dělá provoz vodovodů a kanalizací.

Nejdůležitějším servisním zásahem je tzv. odkalení

Jednou za půl roku je třeba odsát přibližně do 1m3 kalu z každé ČOV. Tento úkon provede servisní technik potom, co mu kalová sonda ohlásí, že je to třeba. Dále se u ČOV kontroluje její chod: vizuální vjemy a čistota přečištěné vody. Na první pohled je pak zřejmé, že ČOV produkuje čistou vodu.

Která varianta vychází cenově nejlépe?

Při porovnání tří dostupných variant: nákladné klasické kanalizace a vyvážení odpadů do centrální ČOV, vychází decentralizované odkanalizování jako nejekonomičtější a komplexní varianta s přidanou hodnotou, kterou je zadržování přečištěné vody v krajině. „Před vybudováním DČOV byl u nás problém s vyvážením septiků, některé nesplňovaly současné parametry. Docházelo k poškozování životního prostředí. Vybudováním soustavy DČOV v obci se situace výrazně zlepšila,“ uzavřel starosta obce Pertoltice Miroslav Vidlák.

 Zjistěte si více informací o soustavě domovních čistíren DČOV

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho prosím :)

Odebírejte náš newsletter

a získejte jako první přehled o slevách, novinkách, akcích a praktických tipech.

© 2008 - 2023 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes