DČOV pomáhá obcím při zacházení s odpadní vodou | ABPLAST

DČOV pomáhá obcím při zacházení s odpadní vodou

Novinky 11.08.2022 ABPLAST

Čištění odpadních vod je v poslední době často skloňované téma. Systémové řešení odkanalizování pomocí domácích čističek představuje pro obce vhodnou variantu jak problémy s odpadní vodou dlouhodobě vyřešit.

DČOV pomáhá obcím při zacházení s odpadní vodou

A jaké že jsou hlavní výhody systémového řešení DČOV pro obce? Je třeba přijmout fakt, že čištění odpadních vod je nejen důležité pro životní prostředí, ale také podléhá zákonu. Partnerem pro občana je obec, která zajišťuje provoz. Poplatek za chod ČOV není vysoký, zpravidla dosahuje zlomku ceny stočného u centrální kanalizace. Přidanou hodnotou domovní ČOV je přečištěná voda, kterou uživatel může využít na zalévání zahrady, což v době velkého sucha ocení každý.

Celkově je zařazení do soustavy DČOV mnohem snazší, jednodušší a nesrovnatelně levnější, než když si jednotlivec pořídí ČOV na své náklady.

Obec za občana zařídí:

  • projektovou dokumentaci
  • hydrogeologický posudek
  • výběr dodavatele
  • stavbu, realizaci a následné provozování spolu se servisem

Povinnosti uživatelů čistírny

Většina lidí žádné omezení nepociťuje. Věci, které do kanalizace nepatří (dětské ubrousky, dámské vložky atd.), jsou zachyceny v nátokovém koši a nepoškodí zařízení ČOV. Čistírny AT, které do projektu ABPLAST využívá, jsou testované i na zatížení chemickými prostředky používanými v domácnosti.

Možnosti likvidace odpadních vod

Nejdražším způsobem likvidace odpadních vod je vyvážení jímek. Klasickou centrální kanalizaci nelze vybudovat všude; často zatíží obecní kasu na mnoho let dopředu a uživatelům vzniká povinnost platit stočné. Uživatelé zařazení do soustavy čistíren odpadních vod platí poplatek, který činí přibližně 3 % z ceny za vývoz jímky. Z tohoto poplatku obec zajišťuje servisní úkony a nutné opravy. Je důležité sdělit, že celý systém je podporovaný a také kontrolovaný Ministerstvem životního prostředí. Do realizace se mohou přihlásit pouze dodavatelé, kteří nabízejí čistírny s opravdu kvalitní a ověřenou technologií.

Už žádné potíže s odpadní vodou

Čistírna na zahradě uživatelům nepřináší komplikace. V případě, že ji uživatel optimálně provozuje, nezapáchá a vytéká z ní viditelně a prokazatelně čistá voda. Provoz čistíren odpadních vod není hlučný. Z obcí, kde společnost ABPLAST už realizovala decentralizované čištění odpadních vod, přicházejí pozitivní ohlasy a reference. Obavy tedy nejsou na místě.  Zjistěte si více informací o soustavě domovních čistíren DČOV

© 2008 - 2023 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes