Seminář o DČOV v obci Sněžné jako představení řešení čistší a udržitelnější budoucnosti | ABPLAST

Doprava čistírny ZDARMA - Využijte mimořádnou jarní akci a objednejte si svojí domovní čistírnu. My Vám ji dopravíme kamkoli v ČR ZDARMA.  

Seminář o DČOV v obci Sněžné jako představení řešení čistší a udržitelnější budoucnosti

Novinky 28.11.2023 ABPLAST

O výhodách a možnostech DČOV jsme si tentokrát povídali se starosty na pomezí Pardubického kraje a Vysočiny.

Seminář o DČOV v obci Sněžné jako představení řešení čistší a udržitelnější budoucnosti

V obci Sněžné na pomezí Pardubického kraje a Vysočiny se nedávno uskutečnil další informační seminář o domovních čistírnách odpadních vod pro obce. Tato událost shromáždila starosty, starostky a zástupce obcí celkem z  30 menších obcí včetně těch z Orlických hor a Vysočiny. Cílem semináře bylo sdílení znalostí a zkušeností o výhodách DČOV a možnostech získání dotace pro obce.

Co je DČOV?

Decentralizované nebo domovní ČOV pro obce jsou řešením tam, kde není ekonomicky nebo technicky možné vybudovat kanalizační síť zakončenou centrální čistírnou odpadních vod. Jednoduše řečeno – každý dům (aglomerace) má vlastní čistírnu odpadních vod, která je napojená na centrální monitorovací jednotku.

Co se na semináři řešilo a odehrávalo?

Důležitým tématem semináře byly výhody decentralizovaného čištění odpadních vod. Tento přístup k čištění odpadních vod umožňuje obcím efektivně a ekologicky spravovat jejich odpadní vody samostatně a přímo na místě. Účastníci semináře diskutovali o tom, jak DČOV přispívá k ochraně životního prostředí, zvyšuje soběstačnost obcí a snižuje náklady na dopravu a údržbu.

Dalším důležitým bodem programu byly praktické zkušenosti starostů a starostek, kteří již provozují decentralizované čistírny odpadních vod. Tito lídři sdíleli své úspěchy, ale také výzvy, kterým čelili při zavádění tohoto systému v jejich obcích. Tato výměna zkušeností byla velmi cenná pro všechny účastníky semináře a poskytla jim konkrétní informace o tom, jak úspěšně implementovat DČOV ve svých obcích.

Praktická ukázka provozu a úspěch semináře 

Po skončení semináře měli účastníci možnost navštívit reálně osazené čistírny, což byla jedinečná příležitost pro nahlédnutí do praxe a získání konkrétních znalostí pro provoz DČOV.

Seminář o decentralizovaném čištění odpadních vod přílákal celkem 50 účastníků a byl inspirujícím a informativním setkáním, které pomohlo obcím na cestě k čistší a udržitelnější budoucnosti. Široká účast ukazuje, že zájem o decentralizované čištění odpadních vod roste a obce hledají inovativní způsoby, jak zlepšit svoji infrastrukturu pro ochranu životního prostředí a výrazně snížit svým obyvatelům starosti s odpadní vodou.

Zaujala vás možnost uspořádání semináře ve vašem regionu?

Na seminář se může přihlásit starosta obce nebo její zastupitelé, projektanti a úředníci z vodoprávního úřadu. Rozeslání pozvánek na seminář je pak čistě ve vaší a naší režii. Cílem semináře je vás seznámit s ekonomicky a ekologicky výhodnější variantou odkanalizování obcí.

Naší misí je vás úspěšně provést kompletní realizací DČOV od začátku do konce společně s odborníky v oboru. Hned po semináři všechny přítomné kontaktujeme přes zpětnou vazbu a případně rovnou rozjedeme spolupráci. Rádi vás také navedeme správným směrem za úspěšnou realizací projektu. Individuální schůzky zdarma jsou pak pro nás samozřejmost.

Systémové řešení odkanalizování pomocí domovních čistíren představuje pro obce vhodnou variantu, jak dlouhodobě vyřešit problémy s odpadní vodou. Naše firma ABPLAST Group s.r.o. vám nabízí řešení kompletní realizace včetně projektu, dotačního managementu, monitoringu a pravidelného servisu.

V případě zájmu o uspořádání semináře ve vašem regionu nás neváhejte kontaktovat.


© 2008 - 2024 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes