Jak může ČOV ovlivnit zadržení vody v krajině | ABPLAST

Doprava čistírny ZDARMA - Využijte mimořádnou jarní akci a objednejte si svojí domovní čistírnu. My Vám ji dopravíme kamkoli v ČR ZDARMA.  

Jak může ČOV ovlivnit zadržení vody v krajině

Novinky 24.10.2022 ABPLAST

Názor, že vody je dostatek, už bohužel dávno neplatí. Jak je to možné? Odpověď na tuto otázku se dozvíte v následujícím článku. Jednou z možností vrácení vody do krajiny může být právě instalace domovních čistíren odpadních vod (ČOV) u novostaveb a starých domů a následná akumulace přečištěné vody v retenční nádrž s použitím na závlahu.

Jak může ČOV ovlivnit zadržení vody v krajině

Odpovědí je systematické odvodňování krajiny kvůli výstavbě nových obydlí a komerčních objektů, narovnávání říčních koryt a využívání půdy pro zemědělské účely. Společně s probíhajícími klimatickými změnami mají vliv na narůstající nedostatek vody v mnoha lokalitách naší republiky a krajina se tak nedokáže dostatečně bránit obdobím sucha a přívalovým dešťům. 

Jednou z možností vrácení vody do krajiny může být právě instalace domovních čistíren odpadních vod (ČOV) u novostaveb a starých domů  a následná akumulace přečištěné vody v retenční nádrž s použitím na závlahu.

Co je ČOV a jak funguje?

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) řady AT jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Čistírny AT plně nahrazují překonané septiky a žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové a umožňují čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnostech při běžném provozu ze sociálního zařízení, koupelen, kuchyní, ale také z automatické pračky, myčky na nádobí atd. Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží. 
Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, které spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (bakterií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitráty, procesy nitrifikační) a také k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží separace v dosazovací části. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je díky recirkulaci vrácen zpět na začátek čistícího procesu.

Jak může ČOV ovlivnit zadržení vody v krajině

Čistička odpadních vod produkuje přečištěnou vodu, takže ji lze vypustit přímo do vsakování nebo, a to je hlavní, akumulovat v další retenční nádrži a používat na zalévání. V období sucha a absence dešťů je tak dalším zdrojem vody pro závlahu vegetace. Nejmenší čistička AT6 může vyprodukovat až 600l přečištěné vody denně. 

Vyprodukovaná voda se však nehodí pro napájení domácích a hospodářských zvířat nebo zalévání plodin k okamžité spotřebě (jahody, okurky, rajčata apod.).

Efektivní a ekonomicky výhodná cesta

Domovní čistírny odpadních vod se jednoznačně jeví jako jedna z nejjednodušších, ekonomicky výhodných a efektivních cest pro řešení problému se zadržováním vody v krajině. Instalací ČOV se tak i běžný občan může bez problému zapojit do boje proti suchu a podpořit návrat přečištěné vody do přírody. Motivací pak mohou být i příjemně nízké realizační a provozní náklady.

Naše firma ABPLAST Group s.r.o. zajišťuje zákazníkům po celé České republice odborný návrh řešení, dodání a zprovoznění ČOV v různých velikostech včetně jejich následného servisu.


© 2008 - 2024 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes