Jakou roli hraje ČOV v řešení otázky šetrnosti k přírodě? | ABPLAST

Doprava čistírny ZDARMA - Využijte mimořádnou jarní akci a objednejte si svojí domovní čistírnu. My Vám ji dopravíme kamkoli v ČR ZDARMA.  

Jakou roli hraje ČOV v řešení otázky šetrnosti k přírodě?

Novinky 26.01.2023 ABPLAST

Časy nekontrolovaných septiků, žump a jejich utajených přepadů jsou dávno pryč. Čištění odpadních vod má pro přírodu obrovský smysl. V našem článku se dozvíte, jak taková ČOV funguje a jak přečištěnou vodu použít.

Jakou roli hraje ČOV v řešení otázky šetrnosti k přírodě?

Je důležité si uvědomit, že čištění odpadních vod má pro přírodu obrovský smysl. Do půdy nebo podzemních vod díky tomu není vypouštěna stoprocentně nepřečištěná voda plná chemikálií a dalších nebezpečných látek. Čistírna odpadních vod má za úkol odpadní vodu přečistit a v dostatečné míře tak odbourat chemické látky vyprodukované chodem domácnosti.

Jak funguje?

    1. Odpadní voda vtéká do nátokového koše, kde dochází k mechanickému rozmělnění hrubých nečistot, a poté natéká do neprovzdušňovaného prostoru kde dochází biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořené podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu.
    2. Dále odpadová voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru s nízkozátěžovou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránové dmychadlo s bočním kanálkem (vysokotlaký ventilátor), které jsou umístěné mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinkové aerační elementy.
    3. Další stupeň čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, do vsaku anebo se recykluje, a odstředěný aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna dosazovacího prostoru do neprovzdušňovaného, resp. provzdušňovaného prostoru.

    Jak moc je přečištěná voda kvalitní?

    Přečištěná voda z čistírny se může bez hrozby negativních následků vypouštět do vodního toku nebo podzemních vod. Další využití je možné také odchytem vody do plastových retenčních nádrží, ze kterých se poté voda dá čerpat pro zalévání ovocného sadu nebo trávníku - zajistí se tak dostatek vláhy v obdobích sucha. 

    Při kombinaci s vodou dešťovou do jedné nádrže, lze poté použít pro zpětné vedení do domu na splachování. Při kombinaci s vodou dešťovou do jedné nádrže lze poté použít pro zpětné vedení do domu na splachování a zalévání. Zde je však třeba opatrnosti a předběžné konzultace s projektantem a dodavatelem technologie.

    Přečištěná voda z čističky je zbavena většího množství dusíku, fosforu a organických látek. Její kvalita ovšem není stoprocentní a pro závlahu zahrádky se zeleninou tudíž není úplně vhodná. V tomto případě je tedy lepší využít pouze vodu dešťovou a v období sucha použít pro závlahu záhonů vodu z řádu. 

    Na co si dát pozor?

    Je třeba upozornit, že kvalita vody z čistírny může souviset i s dodržováním určitých pravidel provozu domácnosti a údržbě ČOV. Proto je na místě seznámení se zásadami provozu čistírny ještě před jejím pořízením.

    Závěr

    Časy nekontrolovaných septiků a žump a jejich utajených přepadů jsou dávno pryč. Odchyt vody na pozemku, její přečištění a opětovné vracení do přírody musí mít dostatečně dobrou kvalitu. Nefunkční lednice už přece také není normální vyhazovat do příkopu u lesa. Je potřeba nejen brát, ale i dávat zpět.

    Potřebujete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.


    © 2008 - 2024 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
    by Media Heroes