Realizace ČOV 500 EO v areálu firmy DIOSS Nýřany | ABPLAST

Realizace ČOV 500 EO v areálu firmy DIOSS Nýřany

Novinky 15.02.2023 ABPLAST

Jak probíhala realizace projektu ČOV 500 EO pro firmu DIOSS Nýřany a proč by i další firmy měly otázku zřízení čistírny odpadních vod zvážit? To vše se dozvíte v našem novém článku.

Realizace ČOV 500 EO v areálu firmy DIOSS Nýřany

V roce 2021 naše firma ABPLAST Group s.r.o. realizovala projekt vybudování centralizované čistírny odpadních vod v průmyslovém areálu strojírenské firmy DIOSS Nýřany. Firma zaměstnává více než 250 lidí a disponuje rozlehlým výrobním areálem se širokými možnostmi, desítkami výrobních a skladovacích objektů technologicky členěných dle momentálních potřeb projektů.

ČOV navržena na kapacitu 500 EO

Stará čistírna odpadních vod průmyslového areálu nebyla plně funkční a nevyhovovala ani jeho technickým parametrům. Kompletní výměna systému byla tedy na místě. Pro firmu DIOSS bylo sestaveno řešení na míru v podobě ČOV se zvýšenou kapacitou 500 EO (ekvivalentních obyvatel), která splňuje požadavky norem EU na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tento typ ČOV zároveň zabezpečuje rovnoměrný chod i při nárazovém přítoku odpadní vody z areálu. Technologická linka se skládá z betonové čerpací stanice, biologických reaktorů, betonové vyrovnávací nádrže, betonového kalojemu, měrného objektu, technologického kontejneru a výústního objektu.

Průběh realizace

Stavbu a výrobu kompletní technologie bylo potřeba stihnout nejpozději za 5 měsíců, a to od dubna do srpna 2021, jelikož stavební povolení platilo pouze do konce téhož roku. V rámci stavby byla provedena demolice stávajících kalových polí a části oplocení kolem areálu. Technologii ČOV bylo nutné odsadit nad terén v důsledku vysoké hladiny spodní vody. Při provádění stavby byly respektovány všechny požadavky veřejnoprávních orgánů, ČSN a vyhlášek týkajících se životního prostředí. V současnosti je nově vybudovaný systém plně funkční a splňuje všechny potřebné požadavky průmyslového areálu.

Proč firmy potřebují ČOV?

Odpověď je jednoduchá. Čištění odpadních vod má obrovský smysl pro přírodu a životní prostředí. Do půdy nebo podzemních vod není díky ČOV vypouštěna stoprocentně nepřečištěná voda plná chemikálií a dalších nebezpečných látek, které ve velkém produkují právě větší firmy nebo průmyslové areály. Přečištěná voda z čistírny se tak může bez hrozby negativních následků vypouštět do vodního toku. 

V biologickém reaktoru je použita unikátní technologie Vertical Flow Labyrinth - VFL, díky které je v procesu čištění zabezpečena vysoká kvalita vyčištěné vody včetně nižších investičních a provozních nákladů. V případě firmy DIOSS, která se nachází v blízkosti přírodní rezervace Janovský Mokřad, se tak jedná o nejvýhodnější a velice šetrné řešení.

Společnost DIOSS Nýřany bude nyní rozšiřovat výrobu a nás zde čeká další práce v podobě intenzifikace ČOV AT 500 o přípojení dalšího reaktoru AT 250.


Zaujala vás myšlenka realizace ČOV v areálu vaší firmy? Vyplňte náš poptávkový formulář nebo nás kontaktujte přímo.

© 2008 - 2024 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes