Čistírny odpadních vod AT 300 až AT 2000 (ovál MAXI) s technoligií VLF

 

Čistírny odpadních vod AT 300 až AT 2 000 ovál MAXI jsou určeny zejména pro centralizované řešení čištění odpadních vod, a to hlavně pro obce do 2 000 EO (ekvivalentních osob). Kapacitně naprosto dostačují u zdrojů splaškových odpadních vod  o velikosti od 45 do 300 m3/den. Dodáváme je jako kompletní technologické celky. Jde o linku, která je doplněna čerpací stanicí se strojním mechanickým předčištěním, vyrovnávací nádrží, kalovým hospodářstvím a kompletní technickou infrastrukturou. Paralelním zapojováním jednotlivých reaktorů je zajištěna možnost etapové výstavby

Výhody, které získáte použitím technologie     

 • strojní mechanické předčištění
 • kompletní technická infrastruktura
 • 400 V elektrické připojení
 • přeprava standardními vozidly
 • možnost etapové realizace díla
 • GSM dálková kontrola stavu čistírny odpadních vod na dálku
 • ČOV jsou prefabrikované, kontejnerované (včetně provozní budovy)

ČOV AT 300 až AT 2000 ovál MAXI se hodí pro:

 • větší obytné budovy,
 • části obcí,
 • ubytovací zařízení (hotely, penziony, apod.),
 • restaurace,
 • školy,
 • rekreační zařízení (kempy, tábory, apod.)
 • výrobní závody či průmyslové parky, apod

ČOV AT a normy EU

Čistírny odpadních vod AT 300 až AT 2000 (ovál MAXI) splňují požadavky norem EU na odolnost vůči nárazově přitékající odpadním vodám. Tyto ČOV zároveň zabezpečují rovnoměrný chod i při nárazovém vypouštění většího objemu vody. 

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Nezávazný poptávkový formulář

Technologické parametry čistíren

Parametr Průměrně dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 75mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 3 mg/l 7 mg/l

ČOV AT 300 až AT 2000 (ovál MAXI) - základní informace

Čistírny odpadních vod AT 300 až AT 2000 standardně dodáváme jako kompletní technologickou linku složenou z jednoho nebo více celoplastových biologických reaktorů oválného půdorysu. Součástí technologie je čerpací stanici s mechanickým předčištěním a kalojemem.Konečnou podobu technologické linky určuje projektant a vodoprávní úřad.

Jak probíhá proces čištění?

Vertikálně průtokový labyrint (technologie VFL - Vertical Flow Labyrinth)

Čistící proces je složen z několika technologických postupů. Tam, kde objem splaškových vod vyžaduje aplikaci čerpací stanice, se mechanicky předčištěná odpadní voda čerpá z čerpací stanice do neprovzdušňovaného prostoru biologického reaktoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku. Tím jsou vytvořené podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu. Neprovzdušňovaný aktivační prostor je rozdělený několika vnitřními dělícími stěnami, tvořícími vertikálně protkaný labyrint, ve kterém funguje vnitřní cirkulace.

Provzdušnění s možností regulace

Dále odpadní voda v biologickém procesu vtéká do provzdušňovaného prostoru s nízkozatěžovanou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává dmychadlo, které je umístěné v šachtě mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Dodávaný tlakový vzduch je regulovatelný pomocí časového řízení. Čistírna může pracovat v různých režimech podle zatížení.

Separace aktivovaného kalu

Dalším stupněm čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do recipientu a usazený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna usazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru. V usazovacím prostoru se nachází omezovač odtoku, který umožňuje využít vestavěný retenční prostor biologického reaktoru v případě nárazově přitékajících odpadních vod a zabraňuje přetížení čistírny. Vytvářejí se tím podmínky na vypuštění odpadních vod pro vsakování do podzemních vod a na recyklaci biologicky vyčištěných vod.

V závislosti od velikosti čistírny je možné přebytečný kal zahušťovat a uskladňovat v kalojemu. Produkce kalu je výrazně menší než u jiných systémů.

Vysoká kvalita vyčištěné vody a nízké náklady

V biologickém reaktoru je použitá vlastní technologie Vertical Flow Labyrinth - VFL (tzv. vertikálně protkaný labyrint), která je mezinárodně chráněná patentem. Využitím technologie VFL v procesu čištění je zabezpečená vysoká kvalita vyčištěné vody a také nízké investiční a provozní náklady.

TYP čistírny Návrhový
max. přítok
[m3/d]
Návrhové
zatížení
[kg BSK5/d]
Délka x šířka
reaktoru
[mm]
Výška
reaktoru
[mm]
Počet
reaktorů
DN
přítoku/odtoku

[mm]
Výška
přítoku/odtoku
od dna nádrže

[mm]
AT 30 oval 4,5 1,8 3350 x 2200 2250 1 150 / 150 1700 / 1500
AT 40 oval 6,0 2,4 4222 x 2200 2250 1 150 / 150 1700 / 1500
AT 50 oval 7,5 3,0 4222 x 2200 2440 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 60 oval 9,0 3,6 4342 x 2200 2440 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 75 oval 11,3 4,5 4466 x 2200 2440 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 100 oval 15,0 6,0 6300 x 2200 2500 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 120 oval 18,0 7,2 7000 x 2200 2500 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 150 oval 22,5 9,0 7900 x 2200 2500 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 200 oval 30,0 12,0 6300 x 2200 2500 2 150 / 150 2100 / 1900
AT 250 oval 37,5 15,0 7000 x 2200 2500 2 150 / 150 2100 / 1900
AT 300 oval 45,0 18,0 7900 x 2200 2500 2 150 / 150 2100 / 1900

Osazení ČOV typu AT 300 až AT 2000 (ovál MAXI)

Osazují se do výkopu jako zapuštěné nádrže na základovou železobetonovou desku tloušťky cca 400 mm tak, aby vrchní hrana revizních vstupů (komínů) vyčnívala cca 50 mm nad upravený terén.

Stejným způsobem se osazuje čerpací stanice, vyrovnávací homogenizační nádrž a kalojem. Nad těmito nádržemi je umístěn kontejnerový objekt se zázemím pro obsluhu a také místnostmi pro strojní mechanické předčištění, dmychadla a kalové hospodářství, které tvoří kompletní technickou infrastrukturu čistírny.

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Nezávazný poptávkový formulář

Máte zájem o další informace nebo si chcete objednat čistírnu? Použijte náš formulář a napište nám...

*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zasílání newsletteru.