Camping Kovárna | ABPLAST

Výdej a expedice zboží bude přerušen od 18.12.2023 do 5.1.2024.

Camping Kovárna

Novinky 02.01.2023 ABPLAST

Naše firma ABPLAST Group s.r.o. se stává jedním z členů realizačního týmu dalšího krásného projektu, kterým je výstavba rekreačního areálu Camping Kovárna. Jedná se o nový kemp holandských majitelů, který leží v krásné přírodě uprostřed lesů na Vysočině zhruba 1 km od vesničky Červená Řečice.

Camping Kovárna

ČOV AT300 ovál

A co přesně je v tomto projektu našim úkolem? Dodání technologie a instalace oválné ČOV AT300 ovál. Tato čistírna odpadních vod je uzpůsobena pro 300 ekvivalentní obyvatel a využívá aktivační proces s aktivovaným kalem ve vznosu s kontinuálním způsobem vypouštění. Zařízení se skládá z plastové čerpací stanice, která je napojena na kanalizaci v kempu. Čerpací stanice je vystrojena mechanickým předčištěním, dvěma čerpadly a provzdušněním. Voda je čerpána do dvou reaktorů ovál AT 150 kde dochází procesu čištění. 

Součástí technologie je také kalojem, ve kterém se ukládá přebytečný kal, který se v průběhu roku tvoří. Z kalojemu je následně kal odvážen na čistírnu s kalovou koncovkou, jejíž užitný objem je 8m3. Přečištěná voda odtéká díky gravitaci přes měrný žlab, který zajišťuje provozovateli přehled o množství vypouštěné vody a následně dokládání úřadům k stanovení poplatků za vypouštění. Celá technologie je navržena tak, aby umožnila čištění odpadních vod při nevyrovnaném provozu kempu, který je předpokládán.

Vliv ČOV AT300 ovál na životní prostředí bude jednoznačně pozitivní s minimálním vlivem na vodní tok.


Dodání technologie ČOV AT300 ovál

Technologie byla naší firmou ABPLAST Group s.r.o. dodaná 7. 10. 2022. Kompletní realizace je plánovaná během 2 let, jelikož dochází k výstavbě celého areálu od základu. Následné finální ČOV proběhne do konce roku 2022 a finální zprovoznění je předpokládáno na rok 2023. Samozřejmostí je také uzavření servisní smlouvy pro provoz čistírny© 2008 - 2023 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes