Biologické čistírny odpadních vod AT 1000-5000

Kompaktní biologické čistírny odpadních vod AT 1000-5000 slouží k čištění splaškových odpadních vod z obcí a menších měst do 5000 uživatelů (EO), při použití kombinace reaktorů až do 20000 EO. Po předčištění průmyslových odpadních vod s organickým znečištěním slouží jako biologický dočišťovací stupeň pro zpracovatelské podniky. Vyčištěná odpadní voda se poté vypouští do povrchových vod. V místech se zvýšeným stupněm ochrany je možné další dočištění odstranění dusíku a fosforu.

Základní popis


AT 1000 až AT 5000 se skládají z dvou a více paralelně zapojených čistících linek – biologických reaktorů a kalojemu v jednom celku. Dále z přídavných stavebních objektů a strojních zařízení (čerpací stanice, mechanické předčištění kalové hospodářství, terciální stupeň čištění, měření a regulace, atd.)
Každá čistící linka obsahuje biologický reaktor, skládající se z neprovzdušňovaného anaerobně-fermentačního a anoxického prostoru, provzdušňovaného oxického prostoru, dosazovacího prostoru a vestavěného retenčního prostoru.

Maximálně dosažitelný čistící efekt je založený na využití technologie nízko zátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu.

V ČOV AT používáme dlouhodobě osvědčený, celosvětově patentovaný systém kontinuálního biologického čištění odpadních vod známého pod mezinárodním názvem Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálně přetékající labyrint) s integrovanou akumulací nárazově přitékajících vod. Využitím naší technologie v procesu čištění je zaručena vysoká kvalita vyčištěné vody, nízké investiční a provozní náklady. Přebytečný biologický kal se ukládá v kalojemu.

Čistící proces

Mechanicky předčištěná odpadní voda se čerpá do neprovzdušňovaného anaerobně-anoxického prostoru, kde dochází k biologickému odbourání dusíku a jsou vytvořeny podmínky pro částečné biologické odbourání fosforu. Neprovzdušňovaný prostor je rozdělený vnitřními dělícími stěnami, tvořícími vertikálně přetékající labyrint VFL® ve kterém probíhá vnitřní cirkulace.

Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného oxického prostoru s nízko zátěžovou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku.

Vzduch do provzdušňovacího systému dodávají dmychadla s bočním kanálkem (vysokotlaké ventilátory), nebo dmychadla typu ROOTS. Tlakový vzduch je vháněný přes jemno-bublinné aretační elementy. Rozvod tlakového vzduchu je buď manuální, pomocí ručních ventilů na vzduchovém rozvaděči nebo elektromagnetickými ventily. Tlakový vzduch z dmychadel je regulovatelný pomocí časového spínače nebo frekvenčního měniče. Čistírna dokáže pracovat v různých režimech podle aktuálního zatížení.

V dosazovacím prostoru se nachází omezovač přítoku, který umožňuje využít vestavěný retenční prostor ČOV v případě nárazově přitékajících odpadních vod a zabraňuje přetížení čistírny. Produkce kalu je výrazně nižší než u jiných čistících systémů.

Technologické parametry

Kvalita vyčištěné vody zcela splňuje nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb o vypouštění do povrchových vod.

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Nezávazný poptávkový formulář

Parametry na odtoku z ČOV bez terciálního čištění a bez dávkování chemického srážedla fosforu:

Parametr Průměrně dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 50 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 3 mg/l 7 mg/l

Parametry na odtoku z ČOV bez terciálního čištění:

Parametr Průměrně dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 50 mg/l
BSK5 5 mg/l 10 mg/l
NL 5 mg/l 10 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 0,3 mg/l 1 mg/l

Technické parametry: 

Typ ČOV Maximální přítok [m3/d] Maximální zatížení [kg BSK5/d] Rozměry [m] délka x šířka x výška Počet linek Produkce kalu [kg/d] Průměrná spotřeba el. energie [kWh/d]
AT1000 150 60 11,4 x 10,6 x 4,0 2 45 72
AT1500 225 90 13,9 x 12,5 x 4,0 2 68 155
AT2000 300 120 16,8 x 13,4 x 4,0 2 91 213
AT2500 375 150 16,8 x 14,9 x 4,5 2 113 249
AT3000 450 180 17,7 x 16,8 x 4,5 2 136 323
AT3500 525 210 20,5 x 16,8 x 4,5 2 159 391
AT4000 600 240 23,0 x 16,8 x 4,5 2 181 453
AT4500 675 270 21,1 x 20,2 x 4,5 3 204 494
AT5000 750 300 22,7 x 20,2 x 4,5 3 227 525

Technické a stavební řešení

  • Zařízení je tvořeno jako kompaktní celek s možností úpravy tvaru a modulace s kombinací vodo-stavebního betonu a lehkých termoplastových stěnových, nebo konstrukčních prvků umožňuje v jednom funkčním celku splnit požadavek na vyrovnání průměrných přítoků a dosažení nejvyšší možné účinnosti biologického čištění při nízkých nárocích na obsluhu a údržbu.
  • Jednoduchá modulární stavba s možností přizpůsobení se postupnému nárůstu produkce odpadních vod.
  • Monolitické nebo prefabrikované betonové nádrže různých tvarů.
  • Dno, vnější plášť dělící stěna mezi neprovzdušňovaným a provzdušňovaným aktivačním prostorem a deflektor jsou vyrobeny z vodo-stavebního betonu. Vnitřní dělící stěny a plášť dosazovacího prostoru jsou zhotoveny z termoplastových konstrukčních prvků na bázi polypropylenu.

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.

*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zasílání newsletteru.