Otázka čištění odpadní vody na chatě - čistírna odpadních vod vs septik s filtrem | ABPLAST

Otázka čištění odpadní vody na chatě - čistírna odpadních vod vs septik s filtrem

Novinky 05.12.2022 ABPLAST

Je pro likvidaci odpadních vod na chatě lepší domácí čistička nebo moderní septik s filtrem? Odpovědí na tuto otázku se zabýváme v našem novém článku.

Otázka čištění odpadní vody na chatě - čistírna odpadních vod vs septik s filtrem

VÝHODY A NEVÝHODY SEPTIKU S FILTREM

Septik je tříkomorová neprovzdušněná nádrž na částečné čištění odpadní vody a nachází se zpravidla u domů, které nejsou napojeny na centrální kanalizaci. Odpadní voda je jímána v septiku a odtud může odtékat třemi způsoby - přepadem do kanalizace, přes čistírnu odpadních vod nebo za pomoci trativodu do země. 

Hlavními výhodami umístění septik na rekreační chatu je jeho provoz bez připojení na elektrickou energii a bezproblémové fungování i v případě neobývání objektu až 6 měsíců v roce. 

Samotný septik bohužel pro kvalitní čištění nestačí a musí být opatřen dočišťovacím filtrem. Pořizovací náklady jsou proto vyšší než u čistírny odpadních vod. Vzhledem k prostorové náročnosti septiku jsou potřeba velké výkopové práce, které nemusí být v souladu s malou rozlohou pozemku u chaty. Vzhledem k nízké schopnosti čištění je navíc vysoká pravděpodobnost zanesení filtru a vsaku, které se následně musí řešit opětovným bagrováním. Náklady se tak opět zvýší a navíc dojde k opětovnému rozorání zahrady. 

VÝHODY A NEVÝHODY domovní ČOV

Domovní čistírny odpadních vod jsou malé, mechanicko-biologické čistírny, které biologicky odstraňují organické znečištění z odpadních vod a forem dusíku. Vytvářejí podmínky pro biologické odstraňování fosforu a účinnost čištění vody je mezi 95 – 98 %.

Oproti septiku s filtrem jsou ČOV podstatně menší, což vede k levnějším a méně náročným výkopovým pracím na pozemku chaty při realizaci. Přečištěná voda se navíc dá využít pro zalévání zahrady. Pořídit ČOV na chatu je dobré také v případě, že plánujete se tam v budoucnosti přestěhovat natrvalo. V dnešní době je to velký trend. 

Pokud ale není chata obývána 3 a více měsíců, hrozí vymření biokultury v čistírně a je nutný restart celého systému ČOV. V případě zazimování chaty a odpojení elektřiny dojde na odpojení dmychadla a bakterie brzy zahynou. 

ZÁVĚR

Primárně je nutné určit, jak často a za jakých podmínek je rekreační chata provozována. Ač se ČOV jeví jako výhodnější alternativa v ohledu nákladů a náročnosti výkopu, pro nepravidelně obývané objekty je ideálním řešením právě septik s filtrem. Jeho odolnost vůči nepravidelnému provozu nabízí skutečně vynikající alternativu pro čištění odpadních vod u rekreačních chat a chalup.

Naše firma ABPLAST Group s.r.o. zajišťuje realizaci čistíren odpadních vod. Pokud se chcete na cokoliv zeptat nebo máte zájem o nezávaznou poptávku, neváhejte nás kontaktovat.© 2008 - 2023 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes