Co je septik?

Septik (někdy také nazývaný senkrubna, senkrovna či miskrubna) je tříkomorová neprovzdušněná nádrž nádrž na částečné čištění odpadní vody.  Bezodtoková jímka, která slouží k dočasnému uskladnění odpadní vody a fekálií se nazývá žumpa a a majitel ji musí pravidelně vyvážet.

Jak funguje?

Septik je zpravidla u domů, které nejsou napojeny na centrální kanalizaci. Voda z toalety, stejně jako ta kuchyňská, včetně odpadní vody z koupelny, je jímána (zachycována) v septiku. Z něj se vyváží do čistírny odpadních vod. Další možností je zapojení trativodu.

Trativod je stavba umístěná pod zemí, slouží k vsakování dešťové nebo znečištěné povrchové vody. Používá se v místech, která odpadní vodu neumožňují odvádět do kanalizace. Odpadní voda potom teče do země.

Bezodtoková jímka, která slouží k dočasnému uskladnění odpadní vody a fekálií se jmenuje žumpa. Žumpu je nutné pravidelně vyvážet.

Komu je určený?

Septik je určen pro všechny majitelé domů a nemovitostí s pravidelnou produkcí odpadních vod ze záchodů, kuchyně a koupelny.

Výhody a nevýhody septiku

Výhody septiku

  • nemusíte se často vyvážet
  • investice  do septiku se vám rychle vrátí
  • voda z něj odtéká pryč buď kanalizací, nebo ji můžete využít na zálivku zahrady jako užitkovou vodu

 

Nevýhody septiku

  • k usazení septiku potřebujete přípojku ke kanalizaci, a tudíž i stavební povolení

 

Septik versus jímka

Rozdíl je velký. Oba produkty se používají k naprosto odlišnému účelu.

Septik pouze částečně vyčistí odpadní vodu. Septiky se používají v domech, které nemají napojení na kanalizaci. Odpadní voda je jímána v septiku. Odtud teče: 1. přepadem do kanalizace 2. přes čistírnu odpadních vod 3. za pomoci trativodu do země. Bezodtokovou jímku lze použít pro dočasné kumulování odpadní vody a fekálií. Je nutné ji pravidelně vyvážet. Nazývá se žumpa.

Jímka slouží k zadržování dešťové vody. Dešťovou vodu následně majitelé jímky mohou využít na zálivku zahrady, mytí automobilů a splachování WC. Velikost jímky se odvíjí od velikosti  celé plochy střechy nebo předpokládané spotřeby vody, kterou zase určuje počet lidí v domácnosti. Na dešťovou vodu je vhodná podzemní nádrž. Je v ní totiž relativně konstantní teplota (pod 16˚ C). Právě tím je omezeno znehodnocení vody různými vlivy například množením bakterií. Kdo chce instalovat jímku, nemusí žádat o stavební povolení. Ohlášení na stavebním úřadě je pro tyto účely zcela dostačující.

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.

*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zasílání newsletteru.