Dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod

Na podzim roku 2016 Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR spustilo dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci Národního programu Životní prostředí.

Vzhledem k faktu, že pro mnohé obce, části obcí, je investice a technické řešení centrálního způsobu čištění odpadních vod z mnohých důvodů nerealizovatelná, je zde možnost řešit splaškové odpadní vody za pomocí jednotlivých malých čistíren s podporou dotačních programů. Dotační výzva se zaměřuje na komunální zdroj znečištění do 50 EO, s dotací až 80% na jednotlivé projekty.

Výhodné decentrální čištění odpadních vod

Zcela zásadní výhodou decentrálního čištění odpadních vod je snížení investičních nákladů často až o 50% proti klasickým centrálním systémům. Pro řadu obcí může tato dotace vyřešit problém, který se zdál v mnoha případech velice složitě řešitelným.

Tyto čistírny dle výzvy Ministerstva životního prostředí musí obsahovat vzdálený monitoring, který bude v reálném čase hlásit a evidovat např. případné poruchy či neoprávněno manipulaci.

Schéma vzdáleného monitoringu - ENCELADUS

 

Jsme specialisté na čištění odpadní vody

Naše firma ABPLAST s.r.o. dodává na český trh čistírny odpadních vod s decentralizovaným systémem a telemetrickým řízením. Nejenže tyto čistírny splňují přísné požadavky legislativních norem na výstupy z ČOV, tedy kvalitu přečištěné vody, zároveň jsou plně vyhovující ze strany požadavků na jejich monitorování. Telemetrický systém disponuje reálnými daty (provozní stavy) z jednotlivých ČOV a to v on-line režimu.

V současné době je naše firma ABPLAST s.r.o. zapojena do řady realizací, projektů a výběrových řízení obcí, které o tuto dotaci zažádaly.

“Vážení starostové, zastupitelé, občané, neváhejte se obrátit na zástupce naší firmy, rádi Vám doplníme podstatné informace. Disponujeme možností zajistit Vaší obci technicko-ekonomickou studii, projektovou dokumentaci i samotnou realizaci. Rádi Vás přivítáme na některé z připravovaných konferencí,“

Zdeněk Jílek, jednatel společnosti ABPLAST s.r.o.

Napište nám nezávazně o další informace »

 

Informace o dotačním programu na výstavbu domovních ČOV v rámci NPŽP – Výzva č. 11/2016

POSKYTOVATEL DOTACE:

MŽP prostřednictvím SFŽP ČR spustilo dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci NPŽP – Výzva č. 11/2016.

CÍL VÝZVY:

Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

OPRÁVNĚNÍ PŘÍJEMCI PODPORY:

Obce, Dobrovolné svazky obcí, Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, Spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

VÝŠE PODPORY:

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

ABPLAST s.r.o.

Jsme firma ABPLAST s.r.o. Dodáváme na český trh čistírny odpadních vod s decentralizovaným systémem a telemetrickým řízení.

Máte zájem o další informace? Pošlete nám svůj dotaz a my se Vám ozveme.

*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zasílání newsletteru.