Servis+420 603 507 085 Poptávky+420 464 644 014
CZ AT
Nezávazná poptávka

Rádi byste se dozvěděli více? Napište nám!

Velké čistírny odpadních vod

Máte zájem o naše čistírny odpadních vod AT?

Pokud chcete upřesnit informace týkající se našich ČOV, tak nám můžete poslat nezávazný dotaz.

Poslat nezávaznou poptávku »

 

Biologické čistírny odpadních vod AT 1000 až AT 5000 slouží k čištění odpadních vod z menších obcí a měst. Po předčištění průmyslových odpadních vod s organickým znečištěním slouží jako biologický dočisťovací stupeň pro masokombináty, mlékárny, sýrárny, vinářské závody, atd.. Vyčistená odpadní voda se vypouští do povrchových vod. Biologicky vyčištěná odpadní voda může být dočišťována na stupeň, který umožňuje vypouštění v citlivých oblastech s odstraňovaním dusíku a fosforu.

Kompaktní betonové ČOV typu AT 1000 až AT 5000 se skládají ze dvou či více paralelně zapojených čistících linek – biologických reaktorů a kalojemu v jednom celku a přídavných stavebních objektů a strojních zařízení (čerpací stanice, mechanické předčištění, kalové hospodářství, terciární stupeň čištění, měření a regulace, atd.).Tato technologie je mezinárodně chráněná patentem č. EP1919833. Využitím naší technologie v procesu čištění je zabezpečená vysoká kvalita vyčištěné vody, nízké investiční a provozní náklady.

Čistící proces

Skládá se ze sekvence několika technologických postupů. Mechanicky předčištěná odpadní voda se čerpá do neprovzdušňovaného anaeróbně-anoxického prostoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu. Neprovzdušňovaný prostor je uvnitř rozdělený několika dělícími stěnami, kde dochází k cirkulaci. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného oxického prostoru s nízkozátěžovou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodávají dmychadla s bočním kanálkem (vysokotlakové ventilátory) nebo rootsová dmychadla. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Dodávaný tlakový vzduch pomocí dmychadel je regulovatelný pomocí časového spínače nebo frekvenčního měniče a poté může čistírna pracovat v různých režimech podle zatížení.

Osazení ČOV

Jednoduchá výstavba, kterou je možno přizpůsobit postupnému nárustu produkce odpadních vod. Monolitické nebo prefabrikované betonové nádrže z vodostavebního betonu s kruhovým, čtvercovým a víceúhelníkovým půdorysem obsahují dno, venkovní plášť, dělící stěnu mezi neprovzdušňovaným aktivačním prostorem a provzdušňovaným aktivačním prostorem, deflektor vyhotovený z vodostavebního betonu a vnitřní dělící stěny a plášť dosazovacího prostoru vyhotovené z termoplastových konstrukčních prvků na bázi polypropylénu.

Máte zájem o další informace?

Položky označené * jsou povinné

Vaše jméno Váš e-mail * Váš telefon *
Vaše zpráva *

Vyplňte prosím Hlavní město ČR:

Kontakty ABPLAST s.r.o.
Areál Radiokomunikací 421
Pohodlí u Litomyšle
+420 603 507 085 Sociální sítě
© 2021 ABplast.cz
Vyrobilo ZeroStudio.cz