Servis+420 603 507 085 Poptávky+420 464 644 014
CZ AT
Nezávazná poptávka

Rádi byste se dozvěděli více? Napište nám!

Středně velké čistírny odpadních vod AT 30 až AT 300 (oválný typ)

Čistírny odpadních vod AT 30 až AT 300 oválného typu jsou určené pro čištění odpadních vod, kde je produkována splašková odpadní voda (např. z výrobních závodů, restaurací, obytných budov, skupin domů, částí obcí, ubytovacích zařízení, škol, apod.).

Tyto čistírny odpadních vod jsou vhodné pro lokální použití v koncepci decentralizované kanalizace, kde je budování klasických kanalizačních sběračů, svedených do jedné centrální ČOV, drahé a těžko realizovatelné. Středně velké ČOV AT 30 až AT 300 tak mohou velmi jednoduše vyřešit problém s čištěním odpadních vod a zároveň ušetřit nemalé finanční prostředky na budování klasické kanalizační sítě.

ČOV AT 30 až AT 300 oválného typu se hodí např. pro:

 • větší obytné budovy,
 • části obcí,
 • ubytovací zařízení (hotely, penziony, apod.),
 • restaurace,
 • školy,
 • rekreační zařízení (kempy, tábory, apod.)
 • výrobní závody či průmyslové parky, apod.

Po předčištění průmyslových odpadních vod s organickým znečištěním slouží jako biologický dočišťovací stupeň pro:

 • masozpracující podniky,
 • jatka,
 • mlékárny a sýrárny,
 • vinařské závody, apod.

Vyčištěná odpadní voda se poté vypouští do povrchových nebo podzemních vod, resp. se recykluje například pro zavlažování trávníků nebo okrasné zeleně.

Máte zájem o čistírnu? Napište nám - nezávazně

Čistírny odpadních vod řady AT mají opravdu široké využití. Chápeme, že pro běžného člověka není jednoduché se v této problematice zorientovat. Proto jsme pro Vás připravili jednoduchý poptávkový formulář, pomocí kterého nám můžete poslat své požadavky na čistírnu odpadních vod. Náš specialista Vám poté poradí.

Nezávazný poptávkový formulář ZDE »

 

ČOV AT a normy EU

Čistírny odpadních vod AT 30 až AT 300 oválného typu splňují požadavky norem EU na odolnost vůči nárazově přitékající odpadním vodám. Tyto ČOV zároveň zabezpečují rovnoměrný chod i při nárazovém vypouštění většího objemu vody (např. vana + pračka).

Technologické parametry čistíren

Parametr Průměrně dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 70 mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 15 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 3 mg/l 7 mg/l

ČOV AT 30 až AT 300 oválného typu - základní informace

Čistírny odpadních vod AT 30 až AT 300 standardně dodáváme buď samostatně nebo také jako kompletní technologickou linku složenou z jednoho nebo více celoplastových biologických reaktorů oválného půdorysu. Čistírnu lze dále rožšířit o čerpací stanici s mechanickým předčištěním, kalojemem a pískovým filtrem.

 

Snadná doprava

Svým oválným půdorysem a rozměry jsou ČOV AT 30 až AT 300 ideálně přizpůsobené pro převoz klasickou kamionovou dopravou. Je možné je tedy dovézt také do vzdálenějších nebo hůře přístupných lokalit.

Nezávazná poptávka čistírny ZDE »

 

Jak probíhá čistící proces?

Vertikálně protkaný labyrint (technologie VFL - Vertical Flow Labyrinth)

Čistící proces je složen z několika technologických postupů. Tam, kde objem splaškových vod vyžaduje aplikaci čerpací stanice, se mechanicky předčistěná odpadní voda čerpá z čerpací stanice do neprovzdušňovaného prostoru biologického reaktoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku. Tím jsou vytvořené podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu. Neprovzdušňovaný aktivační prostor je rozdělený několika vnitřními dělícími stěnami, tvořícími vertikálně protkaný labyrint, ve kterém funguje vnitřní cirkulace.

Provzdušnění s možností regulace

Dále odpadní voda v biologickém procesu vtéká do provzdušňovaného prostoru s nízkozatěžovanou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává dmychadlo, které je umístěné v šachtě mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Dodávaný tlakový vzduch je regulovatelný pomocí časového řízení. Čistírna může pracovat v různých režimech podle zatížení.

Separace aktivovaného kalu

Dalším stupněm čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do recipientu a usazený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna usazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru. V usazovacím prostoru se nachází omezovač odtoku, který umožňuje využít vestavěný retenční prostor biologického reaktoru v případě nárazově přitekajících odpadních vod a zabraňuje přetížení čistírny. Vytvářejí se tím podmínky na vypuštění odpadních vod pro vsakování do podzemních vod a na recyklaci biologicky vyčištěných vod.

V závislosti od velikosti čistírny je možné přebytečný kal zahušťovat a uskladňovat v kalojemu. Produkce kalu je výrazně menší než u jiných systémů.

Vysoká kvalita vyčištěné vody a nízké náklady

V biologickém reaktoru je použitá vlastní technologie Vertical Flow Labyrinth - VFL (tzv. vertikálně protkaný labyrint), která je mezinárodně chráněná patentem. Využitím technologie VFL v procesu čištění je zabezpečená vysoká kvalita vyčištěné vody a také nízké investiční a provozní náklady

TYP čistírny Návrhový
max. přítok
 [m3/d]
Návrhové
zatížení
[kg BSK5/d]
Délka x šířka
reaktoru
[mm]
Výška
reaktoru
[mm]
Počet
reaktorů
DN
přítoku/odtoku

[mm]
Výška
přítoku/odtoku
od dna nádrže

[mm]
AT 30 oval 4,5 1,8 3350 x 2200 2250 1 150 / 150 1700 / 1500
AT 40 oval 6,0 2,4 4222 x 2200 2250 1 150 / 150 1700 / 1500
AT 50 oval 7,5 3,0 4222 x 2200 2440 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 60 oval 9,0 3,6 4342 x 2200 2440 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 75 oval 11,3 4,5 4466 x 2200 2440 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 100 oval 15,0 6,0 6300 x 2200 2500 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 120 oval 18,0 7,2 7000 x 2200 2500 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 150 oval 22,5 9,0 7900 x 2200 2500 1 150 / 150 2100 / 1900
AT 200 oval 30,0 12,0 6300 x 2200 2500 2 150 / 150 2100 / 1900
AT 250 oval 37,5 15,0 7000 x 2200 2500 2 150 / 150 2100 / 1900
AT 300 oval 45,0 18,0 7900 x 2200 2500 2 150 / 150 2100 / 1900


 

 

Zaujala Vás některá z čistíren? Napište nám - nezávazně...

Máte zájem o další informace týkající se našich čistíren odpadních vod? Použijte náš jednoduchý poptávkový formulář, pomocí kterého nám můžete poslat své požadavky na čistírnu odpadních vod. Náš specialista Vám poté poradí.

Nezávazný poptávkový formulář ZDE »

 

Osazení ČOV

Biologické reaktory a kalojem ČOV typu AT 30 až AT 300 ovál se osazují jako zapuštěné nádrže do výkopu na společnou základovou betonovou desku o tloušťce cca 300 mm tak, aby vrchní strana nádrže vyčnívala cca 100 mm nad terén.

Nádrže je nutné obetonovat suchým betonem nebo uložit do nádrže z betonových tvárnic a obsypat tříděným materiálem až po terén.

Obetonování reps. obsypání je třeba uskutečnit po vrstvách, za protitlaku vody v nádrži.

Máte zájem o další informace nebo si chcete objednat čistírnu? Použijte náš formulář a napište nám...

Položky označené * jsou povinné

Vaše jméno Váš e-mail * Váš telefon *
Vaše zpráva *

Vyplňte prosím Hlavní město ČR:

Kontakty ABPLAST s.r.o.
Areál Radiokomunikací 421
Pohodlí u Litomyšle
+420 603 507 085 Sociální sítě
© 2021 ABplast.cz
Vyrobilo ZeroStudio.cz